Johan

05/03/2015

De ene buizerd is de andere niet

De enorme kleurvariatie van de Buizerd brengt menig (beginnend) vogelaar in verwarring, maar valt zelfs ook de niet-vogelaars in Nederland op. Deze variatie in het kleed van deze roofvogel is genetisch bepaald, maar een duidelijke oorzaak is nog niet gevonden. De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt nu of zij dit kunnen verklaren door te kijken of bepaalde kleurvormen succesvoller zijn bij bepaalde klimaat- of habitatkarakteristieken. Hiervoor zijn de vele ingevoerde buizerden op Waarneming.nl een belangrijke bron.
04/03/2015

Tienduizenden veldleeuweriken dood door maaien

Veldleeuweriken broeden vaak in open akkerbouwgebieden. Waar grasland en akkerbouw naast elkaar voorkomen, maken ze ook graag gebruik van grasland om in te broeden. Die keuze wordt ze vaak noodlottig, omdat in gras veel legsels worden uitgemaaid. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jaarlijks in Groningen en Drenthe 30.000 jonge veldleeuweriken omkomen door maaien. Onderzoek moet aantonen of met een ander maaibeheer de veldleeuwerik zijn jongen wel succesvol groot kan krijgen.
26/02/2015

Aan het werk voor de hazelmuis

Eens in de 10 tot 15 jaar moeten oude bomen op de graften gesnoeid worden, omdat ze anders af kunnen sterven. Zo blijft het cultuurhistorisch landschap behouden. En voor verschillende diersoorten zijn deze landschapselementen onmisbaar! In deze graften kunnen dieren, zoals de hazelmuis voedsel zoeken en een leef- en schuilplek vinden. Om die natuur en het cultuurhistorisch landschap te behouden, is Natuurmonumenten in februari begonnen met het opknappen van de graften in de beemden van het Noordal.
26/02/2015

Uitgehongerde vlinders willen bloemen

Op de eerste zonnige dagen de afgelopen week ontwaakten de eerste vlinders uit hun winterslaap en kwamen ze tevoorschijn. Door te zonnen konden ze opwarmen en de gewenste temperatuur van zo’n 30 graden Celsius bereiken. Voor ze echt heel actief kunnen worden moeten ze eerst op zoek naar brandstof. Klein hoefblad is één van de eerste bloeiers in het buitengebied. De vroege vlinders zie je er op drinken, zoals hier kleine vos