Johan

21/03/2015

NLdoet dag in Landgoed De Waardhoff groot succes

Deze zaterdag 21 maart was het zover, de NL.Doet in landgoed De Waardhoff. ondanks het ietwat tegenvallende weer was er toch een behoorlijke opkomst van meer dan 30 personen die allemaal met veel plezier en plezier aan het werk gingen in de nieuwe natuur in het landgoed.
05/03/2015

De ene buizerd is de andere niet

De enorme kleurvariatie van de Buizerd brengt menig (beginnend) vogelaar in verwarring, maar valt zelfs ook de niet-vogelaars in Nederland op. Deze variatie in het kleed van deze roofvogel is genetisch bepaald, maar een duidelijke oorzaak is nog niet gevonden. De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt nu of zij dit kunnen verklaren door te kijken of bepaalde kleurvormen succesvoller zijn bij bepaalde klimaat- of habitatkarakteristieken. Hiervoor zijn de vele ingevoerde buizerden op Waarneming.nl een belangrijke bron.
04/03/2015

Tienduizenden veldleeuweriken dood door maaien

Veldleeuweriken broeden vaak in open akkerbouwgebieden. Waar grasland en akkerbouw naast elkaar voorkomen, maken ze ook graag gebruik van grasland om in te broeden. Die keuze wordt ze vaak noodlottig, omdat in gras veel legsels worden uitgemaaid. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jaarlijks in Groningen en Drenthe 30.000 jonge veldleeuweriken omkomen door maaien. Onderzoek moet aantonen of met een ander maaibeheer de veldleeuwerik zijn jongen wel succesvol groot kan krijgen.
26/02/2015

Aan het werk voor de hazelmuis

Eens in de 10 tot 15 jaar moeten oude bomen op de graften gesnoeid worden, omdat ze anders af kunnen sterven. Zo blijft het cultuurhistorisch landschap behouden. En voor verschillende diersoorten zijn deze landschapselementen onmisbaar! In deze graften kunnen dieren, zoals de hazelmuis voedsel zoeken en een leef- en schuilplek vinden. Om die natuur en het cultuurhistorisch landschap te behouden, is Natuurmonumenten in februari begonnen met het opknappen van de graften in de beemden van het Noordal.