Flora

“De bloemenmeisjes” met diverse activiteiten

Interesse om zelf ook eens mee te doen?

Agenda IVN Flora-werkgroep:

Iedere laatste vrijdag in de maand 13.30-16 uur; startpunt vanaf verschillende locaties.

Contact:

Annemie Speckens tel. 043-4092623/ e-mail annspeckens@kpnplanet.nl
Anne van Santen tel. 043-4094672/ e-mail asvansanten@home.nl
IVN EIJSDEN www.ivn.nl/afdeling/eijsden

Natuur- of cultuurlandschap

Houden mensen eigenlijk wel van puur natuur? Vaak niet. Mensen houden van natuur zolang die natuur zich houdt aan de regels van de menselijke samenleving. Dat wil zeggen: er dient enige ordening te zijn. Onze ordening. De echte (oer)natuur wordt vaak als beangstigend, zelfs bedreigend ervaren. Wie durft er nog in het donker in een bos te wandelen? Zonder wandelpaden, wegwijzers en gekleurde paaltjes voelen veel wandelaars zich verlaten, onzeker. In een groep wandelen in dan veiliger. Ook willen ze liefst na een vastgestelde tijd en afstand weer uitkomen waar ze zijn begonnen. Al het andere is (te) avontuurlijk.

De mensen klagen al snel over “slecht onderhoud” van de natuur als er dode bomen blijven liggen, er niet tijdig gemaaid of geploegd wordt of over (bloem)akkers waar de planten ’s winters blijven staan als schuilmogelijkheid voor dieren. Niet netjes, niet ordelijk. Mensen voelen zich op hun gemak in de natuur waarin de invloed van de mens, de cultuur, concreet zichtbaar, dichtbij en voelbaar is. Mensen waarderen in Limburg het afwisselende en het gevarieerde landschap met (liefst rustieke) bebouwing. En als het even kan op strategische plaatsen een gezellig café. Het leukste van wandelen is toch het zitten op een terrasje? Natuur is mooi maar het moet niet teveel ineens worden en je moet er wel iets bij te drinken hebben tussendoor of na afloop. Natuur naar de menselijke maat!

Bron: column Guus Urlings (DDL dd. 17.03.2015)

Op zoek naar de grenzen

Grenzen en de overgangszones rond grenzen zijn meestal interessanter dan de gebieden die ze van elkaar moeten scheiden. B.v. bosranden, graften, grub en bermen. Vergelijk dat eens met de eentonigheid van een maïsplantage of een naaldhoutbos. Grenzen geven meer kans op verrassingen. Rechte lijnen zijn een uitvinding van mensen, lijnen op de kaart en in het landschap zijn er om eigendomsgrenzen aan te geven of om de toegang te verbieden. De natuur ziet meer in geleidelijke overgangen veroorzaakt door de bodemsamenstelling of de aan- of afwezigheid van water ed.     Bron: column Guus Urlings (DDL dd. 03.03.2015)

Gele kornoelje

Gele kornoelje

Struiken als overgang

In de periode 2014 tot 2018 zijn er ca. 700 struiken aangeplant in de randzones van de percelen in de westzijde van De Waardhoff. Er is gekozen voor bloeiende en besdragende struiken, die de overgang gaan vormen als leefgebied voor vogels en insecten. Deze overgang gaat in de hoogte van gras-kruidlaag-lage + hoge struiken (struweel) naar bomen. Horizontaal gaat de beplanting in een golvende lijn, waar door de zon warme inhammen ontstaan. De aangeplante gele kornoelje bloeit vroeg in het voorjaar waardoor er dan op tijd voedsel is voor (solitaire) bijen.

De geleidelijke overgangen tussen gebieden met verschillende structuren zorgen voor variatie in leefomstandigheden, waardoor een rijk en gevarieerd planten- en dierenleven kan ontstaan. De ecologische landschapselementen (o.a. takkenhopen en takkenrillen) zorgen ook voor de ontwikkeling van biodiversiteit.

Bloemenakker zaaischema 2012

Kaart zaaischema