Inventarisaties

Vlinders

Door Jacques van Mastrigt (vlinderexpert) worden regelmatig inventarisaties uitgevoerd van de in het Landgoed aanwezige vlindersoorten. Deze waarnemingen worden ook door hem doorgegeven op www.waarneming.nl.

Op deze website zijn alle doorgegeven waarnemingen te zien van regionaal voorkomende planten en dieren, waaronder dus ook vlinders.


Vlinders Waardhoff 2017

18 soorten waargenomen op d.d. 21.07.2017 op perceel K408 (regenbuffer).

 • ATALANTA
 • BONT ZANDOOGJE
 • BRUIN ZANDOOGJE
 • BRUINE DAGUIL
 • DAGPAUWOOG
 • GAMMA-UIL
 • GEHAKKELDE AURELIA
 • GROOT KOOLWITJE
 • ICARUSBLAUWTJE
 • KLEIN GEADERD WITJE
 • KLEIN KOOLWITJE
 • KLEINE VOS
 • KLEINE VUURVLINDER
 • KLEINE IJSVOGELVLINDER
 • KOEVINKJE
 • ORANJE LUZERNEVLINDER
 • SINT-JANSVLINDER
 • SPAANSE VLAG

Vlinders Waardhoff 2018

22 soorten waargenomen in de periode 30 mei t/m 10 oktober.

 • ATALANTA
 • BONT ZANDOOGJE
 • BOOMBLAUWTJE
 • BRUIN ZANDOOGJE
 • CITROENVLINDER
 • DAGPAUWOOG
 • GAMMA-UIL
 • GEELSPRIETDIKKOPJE
 • GEHAKKELDE AURELIA
 • GELE LUZERNEVLINDER
 • GROOT KOOLWITJE
 • ICARUSBLAUWTJE
 • KAASJESKRUIDDIKKOPJE
 • KLEIN GEADERD WITJE
 • KLEIN KOOLWITJE
 • KOEVINKJE
 • KONINGINNENPAGE
 • LANDKAARTJE
 • ORANJETIPJE
 • SINT-JANSVLINDER
 • SPAANSE VLAG
 • VELDPARELMOERVLINDER

In de jaren 2017 en 2018 zijn dus in totaal 27 vlindersoorten waargenomen in De Waardhoff.