Doe mee

DOE MEE en geniet van het buiten zijn

Help ook mee om de natuur-dichtbij mooi en beleefbaar te houden, nu en in de toekomst voor en met jouw (klein)kinderen, familie of vriend(en)!

De  aanwezigheid van natuur en landschap lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Samen dragen we de zorg voor de natuur. Hier moeten we aan blijven werken, zodat wij en de generaties na ons ervan kunnen blijven genieten.

Mensen waarderen steeds meer een groene leefomgeving.  Het cultuurlandschap ontwikkelt zich zowel door natuurlijke processen als door menselijk ingrijpen. De meeste mensen hebben echter geen zicht op de inspanningen die nodig zijn voor het behoud en beheer en onderschatten de hoeveelheid werk dat er voor nodig is. De verschillende biotopen vereisen een aangepast beheer. Als wij niets doen ontwikkelt de natuur zich snel tot alléén een bos, waarbij de andere biotopen dan verdwijnen.

Door bewustwording, betrokkenheid en actieve inzet wordt zelf mede-verantwoordelijkheid genomen door plaatselijke bewoners en ontstaat een informele burgerparticipatie. Het meedoen met activiteiten en excursies levert vaak nieuwe sociale contacten op. Het gezellig samen bezig zijn geeft mensen ook waardering en dat geeft weer een prettig gevoel.

Interesse leidt tot kennis, kennis tot bewustzijn en bewustzijn tot motivatie.

Jouw talent inzetten? Fijn als je ook mee wilt doen.

Help mee met het beheer of het realiseren van een project

  1. Beheerwerkzaamheden zoals zaaien, maaien, snoeien, opruimen
  2. Onderhoud van de poelen voor amfibieën
  3. Onthekken: weghalen van afrasteringen tussen percelen (voor vrije doorloop wild)
  4. Aanplant van bomen en struiken (heg, bosrand, struweel)
  5. Vogelkasten ophangen, schoonmaken, repareren en inventarisatie
  6. Inventarisaties: vlinders, flora (florawerkgroep), fauna (dassenwerkgroep)
  7. Maken van structuurelementen en bouwwerken (takkenhoop, takkenril)

Doe mee formulier

 

Vermeld hier alle deelnemers (jezelf, familie of vrienden), leeftijd en voorkeur

 

Spam controle