Maas

De naam MAAS is in het Latijns: “MOSA”, afkomstig van het Germaanse “MOS “ = moeras, of uit het Linguïstische “MUS “ = schuim.

De naam MOEZEL is in het Latijns: “MOSELLA” = kleine Maas.

De rivier de Maas is een internationale rivier met een totale lengte van 925 km. De bron ligt bij Pouilly in Noord-Frankrijk op een hoogte van ca. 409 m. De rivier komt België binnen op 98 m. OP hoogte (Oostends Peil) en stroomt bij Luik op een hoogte van 60 m. OP.

De hoogst waargenomen waterverplaatsing in Nederland was in 1926 (3000 m3/seconde). Door het plaatsen van stuwen is de Maas ook in de zomer bevaarbaar (in Nederland zijn er 7 stuwen). De sluis van Ternaaien (bij Eijsden) is het grootste sluizencomplex van Europa. Door toepassing van kanalen wordt de vaarroute voor schepen ingekort, met minder sluizen, dus tijdwinst voor de scheepvaart.

Het gebied waarvan het regenwater door geulen, beken en zijrivieren naar de hoofdrivier stroomt vormt het stroomgebied. De hoeveelheid water die de rivier afvoert wordt ook bepaald door de bodemgesteldheid en de klimaatomstandigheden. De stroomsnelheid wordt groter naarmate de waterhoeveelheid stijgt en is ook afhankelijk van het verval en de vorm van de rivierbedding.

In het verre verleden was ook de Moezel een zijrivier van de Maas en stroomde de Oostmaas naar de Oerrijn. Later stroomde de rivier, door ophoging van de bodem in Zuid-Limburg, steeds meer naar het westen als de zogenaamde Westmaas tot de huidige ligging. Het mooie heuvellandschap met terrassen in Zuid-Limburg in zijn huidige vorm is dus voor een groot deel door de rivier de maas gevormd in een tijdsperiode van miljoenen jaren.

Tekst: Johan Stoffer – Eijsden