Waarnemingen

Bijzondere waarnemingen in De Waardhoff?

Geef dit dan door, dan plaatsen we die op onze website

2020

 • 18/01 – 5 fazanten (1 man / 4 vrouwtjes), 28/04, 25/05 (K421), 05/06, 10/06,
 •              22/06, 27/06, 31/07, 01/08, 04/08 (K252), 15/08, 19/08, 14/09, 24/09, 28/09, 29/09
 • 19/01 – 3 reeën, 1 st. 27/03/ 3 st. 03/04+12/04, 1 st.17/04, 2 st.18/04, 08/06, 20/09, 4 st.21/09
 • 20/01 – 5 eenden in poel boomgaard
 • 24/02 – Groepen kraanvogels richting N-O
 • 25/02 – 2 sijsjes (met lange staart)
 • 06/03 – Grote groep kraaien in bomen Steenbergsweg
 • 11/03 – Paddentrek begonnen
 • 12/03 – Rode wouw, vaker gezien in 2020 (soms 2), 12/04, 05/09, 2 st. 23/09, 25/09
 • 14/04 – Vlinder Grote vos
 • 18/03 – Sperwer, 07/09, 14/09 (pakt duif)
 • 19/03 – 2 reigers, in de fruitweide tussen de schapen
 • 20/04 – 1 meikever op woonkamerraam, 28/04
 • 23/04 – 1 hagedis perceel K392, 22/08, 24/08 (K392)
 • 24/04 – Koninginnepage in perceel K421
 • 24/04 – 2 geelgorsen bij poel perceel K244
 • 28/04 – 2 alpensalamanders in grote poel perceel K252
 • 16/05 – Hazelworm op Kiezelkuilweg, 17/07 4 st.(composthoop), 01/08, 22/08
 • 22/05 – Jonge vos bij woningterras
 • 02/06 – 3 patrijzen bij poel perceel K244
 • 09/06 – IJsvogel bij grote poel perceel K252
 • 13/06 – Konijn in wildweide (perceel K421), in juni jong konijn, 2 st. 30/07
 • 13/06 – Kolibrievlinder bij woningterras,19/06
 • 10/08 – Groepen ganzen
 • 26/08 – Grote groene sprinkhaan
 • 30/08 – Vroetsporen Wild Zwijn in boomgaard
 • 04/09 – Vleermuis bij loft

2019

 • 04/01 – Sperwer bij voederplaats
 • 15/01 – Zwermen spreeuwen in boomgaard
 • 26/01 – 2 reeën in boomgaard
 • 16/02 – Groepen kraanvogels richting noorden-oosten + 17-23-24/02
 • 16/03 – 3 reeën in bosje
 • 19/03 – Paartje fazanten bij woning + later 4 jongen, 2e paar fazanten met 2 jongen
 • 20/03 – Sperwer bij voederplaats
 • 02/03 – Groep kraanvogels naar noorden
 • 20/04 – 1e koekoek
 • 21/04 – Haas in fruitweide
 • 23/04 – 1e meikevers bij woning + 25/04 3n 02/05
 • 26/04 – Hazelworm onder hooi in bloemakker
 • 31/04 – Hagedis bij insectenhotel
 • 01/05 – Diverse salamanders onder stenen bij poel 3; zomertortel gehoord
 • 03/05 – Haas bij grote poel perceel K252
 • 02/06 – 3 eenden, platbuiklibel, 4 blauwe juffers bij grote poel 2
 • 02/06 – 2 alpensalamanders, 1 platbuiklibel en 15 blauwe juffers bij poel 1
 • 04/06 – Eend met 3 jongen bij dierenhotel perceel K252; zwermen spreeuwen
 • 10/06 – Kolibrievlinder bij woning + 27/06
 • 27/06 – Jong konijn bij  woning
 • 27/06 – Vleermuis bij garage
 • 03/07 – Dode wezel K421, haas en hagedis bij hoofdentree
 • 06/07 – Sperwer pakt Turkse tortel bij voederplaats
 • 09/10 – Konijn bij hek, tuin, voederplaats + 10/11, 11/11
 • 24/07 – Brand in perceel K245 door brand in graanveld
 • 25/07 – 5 dassen op Steenbergsweg en Kiezelkuilweg
 • 05/08 – Spaanse vlag bij woning
 • 25/07 – Ganzen naar noorden; veel ganzen in weiland bij Mesch worden weggejaagd
 • 13/08 – Kraanvogels op trek naar noorden-westen
 • 26/08 – Spaanse vlag bij woning
 • 05/11 – Goudhaantje (vrouwtje) bij woning
 • 2019 – hele jaar 2-3 eekhoorns rond woning en dassen in boomgaard

2018

 • 08/01 – 3 groepen met 100 kraanvogels richting zuiden + 09/01
 • 08/02 – 3 reeën in boomgaard
 • 16/02 – 4 reeën in boomgaard + 17/02 1 ree
 • 06/03 – Groepen kraanvogels richting noorden
 • 07/03 – ’s nachts Wild zwijn(en) + dode buizerd in boomgaard
 • 17/04 – Hagedis op steenhoop bij insectenhotel
 • 01/05 – 1e meikever bij woning
 • 08/05 – 1e koekoek
 • 11/05 – Hagedis bij steenhoop perceel K252
 • 14/05 – Ree in boomgaard; spreeuw pikt nest boomholte van bonte specht
 • 16/05 – Salamander in poel 3
 • 02/06 – 3 hazelwormen + 1 hagedis in perceel K247; grote haas bij woning
 • 03/06 – Hazelworm op stenen trapje bij woning
 • 26/06 – Kolibrievlinder bij woning
 • 01/07 – 2 reeën op Kiezelkuilweg
 • 09/07 – Ree in perceel K247
 • 08/07 – Grote sabelsprinkhanen in boomgaard
 • 11/07 – Groenling bij voederplaats
 • 13/07 – 2 reeën in weide
 • 14/07 – Kolibrievlinder + 10/08
 • 25/07 – Ree bij vogelvoederplaats bij woning + 21/10 2 reeën; 11/09 reebok in boomgaard
 • 29/07 – Spaanse vlag bij woning
 • 01/08 – Fazant in boomgaard-noord
 • 05/08 – Vleermuis bij woningterras
 • 17/09 – Hazelworm bij 2e broedstoof vliegend hert
 • 01/10 – Vleermuis rong garage
 • 04/10 – kerkuil bij Steenbergsweg
 • 02/11 – 2 reeën langs bosrand
 • 16/11 – 2 grote groepen kraanvogels naar zuiden + 19/12
 • 26/11 – Groepen kramsvogels op meidoorn in boomgaard
 • 21/12 – 2 reeën in perceel K252 opgejaagd door een hond + 22/12
 • 23/12 – Groepen kramsvogels en spreeuwen in boomgaard
 • 30/12 – 2 reeën in boomgaard
 • 2018 – hele jaar 2-3 eekhoorns rond woning en dassen in boomgaard

2017

 • 15/01 – Wild zwijn wroetsporen in boomgaard
 • 10/02 – Vos in wijngaard
 • 10/02 – Veel kramsvogels in boomgaard
 • 16/02 – Dode das bij poel in boomgaard
 • 19/02 – Ree in bosje
 • 19/02 – 3 bruine kiekendieven boven boomgaard
 • 25/02 – 2 reeën in boomgaard
 • 12/03 – 7 grote groepen kraanvogels richting noorden
 • 12/03 – In poel veel padden, kikkerdril, 8 jonge salamanders
 • 13/03 – Geelgors + 25 kramsvogels in fruitweide
 • 25/03 – 1 hazelworm bij composthoop
 • 02/04 – Ree in bloemenweide bij woning
 • 06/04 – 1 fazant (man) in boomgaard bij woning
 • 07/04 – Hagedis in bloemenakker
 • 08/04 – 1e zwaluw, steenmarter in steenuilenkast, 4 nestkasten met 10 eitjes koolmees
 • 10/05 – Meikevers bij woning
 • 02/06 – 1e koekoek
 • 08/07 – Sperwer in aanval op spreeuwen bij woning
 • 22/07 – Spaanse vlag bij woning + 03/08, 19/08, 21/08
 • 17/07 – Vleermuis in verdieping schuur
 • 19/08 – 2 hagedissen + 1 hazelworm in boomgaard
 • 25/08 – Hagedis bij stenen perceel K252
 • 10/11 – 2 reeën in kuil boomgaard
 • 25/11 – Groep roofvogels cirkelend boven de fruitweide K392
 • 16/12 – Sperwer pakt merel op onze oprit en vliegt ermee weg
 • 16/12 – Bij voederplaats 3 bonte spechten + 2 Vlaamse gaaien
 • 27/12 – Ree in boomgaard
 • 28/12 – Bij voederplaats 3 bonte spechten + 2 Vlaamse gaaien
 • 2017 – hele jaar 2-3 eekhoorns rond woning en dassen in boomgaard