Waarnemingen

Bijzondere waarnemingen in De Waardhoff?

Geef dit dan door, dan plaatsen we die op onze website

2019

 • 04/01 – Sperwer bij voederplaats
 • 15/01 – Zwermen spreeuwen in boomgaard
 • 26/01 – 2 reeën in boomgaard
 • 16/02 – Groepen kraanvogels richting noorden-oosten + 17-23-24/02
 • 16/03 – 3 reeën in bosje
 • 19/03 – Paartje fazanten bij woning + later 4 jongen, 2e paar fazanten met 2 jongen
 • 20/03 – Sperwer bij voederplaats
 • 02/03 – Groep kraanvogels naar noorden
 • 20/04 – 1e koekoek
 • 21/04 – Haas in fruitweide
 • 23/04 – 1e meikevers bij woning + 25/04 3n 02/05
 • 26/04 – Hazelworm onder hooi in bloemakker
 • 31/04 – Hagedis bij insectenhotel
 • 01/05 – Diverse salamanders onder stenen bij poel 3; zomertortel gehoord
 • 03/05 – Haas bij grote poel perceel K252
 • 02/06 – 3 eenden, platbuiklibel, 4 blauwe juffers bij grote poel 2
 • 02/06 – 2 alpensalamanders, 1 platbuiklibel en 15 blauwe juffers bij poel 1
 • 04/06 – Eend met 3 jongen bij dierenhotel perceel K252; zwermen spreeuwen
 • 10/06 – Kolibrievlinder bij woning + 27/06
 • 27/06 – Jong konijn bij  woning
 • 27/06 – Vleermuis bij garage
 • 03/07 – Dode wezel K421, haas en hagedis bij hoofdentree
 • 06/07 – Sperwer pakt Turkse tortel bij voederplaats
 • 09/10 – Konijn bij hek, tuin, voederplaats + 10/11, 11/11
 • 24/07 – Brand in perceel K245 door brand in graanveld
 • 25/07 – 5 dassen op Steenbergsweg en Kiezelkuilweg
 • 05/08 – Spaanse vlag bij woning
 • 25/07 – Ganzen naar noorden; veel ganzen in weiland bij Mesch worden weggejaagd
 • 13/08 – Kraanvogels op trek naar noorden-westen
 • 26/08 – Spaanse vlag bij woning
 • 2019 – hele jaar 2-3 eekhoorns rond woning en dassen in boomgaard

2018

 • 08/01 – 3 groepen met 100 kraanvogels richting zuiden + 09/01
 • 08/02 – 3 reeën in boomgaard
 • 16/02 – 4 reeën in boomgaard + 17/02 1 ree
 • 06/03 – Groepen kraanvogels richting noorden
 • 07/03 – ’s nachts Wild zwijn(en) + dode buizerd in boomgaard
 • 17/04 – Hagedis op steenhoop bij insectenhotel
 • 01/05 – 1e meikever bij woning
 • 08/05 – 1e koekoek
 • 11/05 – Hagedis bij steenhoop perceel K252
 • 14/05 – Ree in boomgaard; spreeuw pikt nest boomholte van bonte specht
 • 16/05 – Salamander in poel 3
 • 02/06 – 3 hazelwormen + 1 hagedis in perceel K247; grote haas bij woning
 • 03/06 – Hazelworm op stenen trapje bij woning
 • 26/06 – Kolibrievlinder bij woning
 • 01/07 – 2 reeën op Kiezelkuilweg
 • 09/07 – Ree in perceel K247
 • 08/07 – Grote sabelsprinkhanen in boomgaard
 • 11/07 – Groenling bij voederplaats
 • 13/07 – 2 reeën in weide
 • 14/07 – Kolibrievlinder + 10/08
 • 25/07 – Ree bij vogelvoederplaats bij woning + 21/10 2 reeën; 11/09 reebok in boomgaard
 • 29/07 – Spaanse vlag bij woning
 • 01/08 – Fazant in boomgaard-noord
 • 05/08 – Vleermuis bij woningterras
 • 17/09 – Hazelworm bij 2e broedstoof vliegend hert
 • 01/10 – Vleermuis rong garage
 • 04/10 – kerkuil bij Steenbergsweg
 • 02/11 – 2 reeën langs bosrand
 • 16/11 – 2 grote groepen kraanvogels naar zuiden + 19/12
 • 26/11 – Groepen kramsvogels op meidoorn in boomgaard
 • 21/12 – 2 reeën in perceel K252 opgejaagd door een hond + 22/12
 • 23/12 – Groepen kramsvogels en spreeuwen in boomgaard
 • 30/12 – 2 reeën in boomgaard
 • 2018 – hele jaar 2-3 eekhoorns rond woning en dassen in boomgaard

2017

 • 15/01 – Wild zwijn wroetsporen in boomgaard
 • 10/02 – Vos in wijngaard
 • 10/02 – Veel kramsvogels in boomgaard
 • 16/02 – Dode das bij poel in boomgaard
 • 19/02 – Ree in bosje
 • 19/02 – 3 bruine kiekendieven boven boomgaard
 • 25/02 – 2 reeën in boomgaard
 • 12/03 – 7 grote groepen kraanvogels richting noorden
 • 12/03 – In poel veel padden, kikkerdril, 8 jonge salamanders
 • 13/03 – Geelgors + 25 kramsvogels in fruitweide
 • 25/03 – 1 hazelworm bij composthoop
 • 02/04 – Ree in bloemenweide bij woning
 • 06/04 – 1 fazant (man) in boomgaard bij woning
 • 07/04 – Hagedis in bloemenakker
 • 08/04 – 1e zwaluw, steenmarter in steenuilenkast, 4 nestkasten met 10 eitjes koolmees
 • 10/05 – Meikevers bij woning
 • 02/06 – 1e koekoek
 • 08/07 – Sperwer in aanval op spreeuwen bij woning
 • 22/07 – Spaanse vlag bij woning + 03/08, 19/08, 21/08
 • 17/07 – Vleermuis in verdieping schuur
 • 19/08 – 2 hagedissen + 1 hazelworm in boomgaard
 • 25/08 – Hagedis bij stenen perceel K252
 • 10/11 – 2 reeën in kuil boomgaard
 • 25/11 – Groep roofvogels cirkelend boven de fruitweide K392
 • 16/12 – Sperwer pakt merel op onze oprit en vliegt ermee weg
 • 16/12 – Bij voederplaats 3 bonte spechten + 2 Vlaamse gaaien
 • 27/12 – Ree in boomgaard
 • 28/12 – Bij voederplaats 3 bonte spechten + 2 Vlaamse gaaien
 • 2017 – hele jaar 2-3 eekhoorns rond woning en dassen in boomgaard

2016

MAART

15

1

1 wild zwijn in boomgaard

Dode volwassen das bij regenbuffer

2015

JUNI

15

11

6

4

3

Steenmarter bij woning (bij vogelnest)

1 Orchidee (Rietorchis) bij regenbuffer

1 hazelworm bij helling in boomgaard / 1 jonge das in grub

1 hazelworm bij houtopslag woning

1 hazelworm bij heg woning  / 1 ree in boomgaard bij woning / 1 jonge das in grub

Kolibrivlinder vaak gezien in tuin op spoorbloem (Valeriaan)

MEI

14

3-15

12

2 hazelwormen in opslag teelaarde bij woning

2 gekraagde roodstaarten bij woning

1 hagedis en 1 hazelworm bij hoofdentree Heiweg

APRIL

13

1

1e koekoek in 2015 bij woning

Haas in boomgaard

MAART

30

20

19

19

17

15

3

Ree in boomgaard en weiland

Ree in boomgaard en weiland

Ree bij waterbuffer

Grote groep kramsvogels in boomgaard

6 groenlingen bij woning

Reiger bij poel eet pad op

Smelleken bij woning

FEBRUARI

hele winter

28

27

27

20,23

11

8

8

Buizerd(s) in boomgaard

2 reeën in boomgaard

2 eenden in poel (januari t/m april)

Reigers bij poelen

Smelleken 2x Steenbergsweg/ Kiezelkuilweg

Wild zwijn bij regenbuffer

Groepen kramsvogels (van oost naar west)

Dode steenuil in boomgaard (gedood door roofvogel?)

JANUARI

20

1

Ree (2) in boomgaard

Ree (2) in weiland

2014

Ree diverse waarnemingen in boomgaard en weiland

OKTOBER

27

20

1

Gele slakkenhuisjes bij bloemakker

Salamanders (2) bij woning

Egel (1) bij woning

SEPTEMBER

29, 27, 23

Hagedis (2, 4, 3) in boomgaard

AUGUSTUS

2

Vlinder (1) Spaanse vlag bij woning

JULI

17

3

3

1

Hazelworm (1) bij woning

Vlinder (1) Koninginnepage bij woning

Roodstaartvink (4) bij woning

Hagedis (1) bij graft bloemenakker

JUNI

14

11, 10

7

Hazelworm (2) bij woning en in weide

Kolibrivlinder (2) en doderandsuil (1) in boomgaard

Fazant (1) in boomgaard

MEI

30

Vos (1) in weide

APRIL

20

14

13

2

1

Meikever (5) bij woning

Koekoek (1) bij bosrand

Hermelijn (1) bij woning

Oranjetipje (1) bij woning

Boommarter (1) bij woning

MAART

22

18

18

10

Smelleken (1) bij woning

Donderpadjes en padden in poel 3

Hermelijn (1) in boomgaard

Fazant (1) in weide

FEBRUARI

16

Spreeuwenzwerm in boomgaard

JANUARI

14, 3

Smelleken (1) bij woning

2013-2009

DECEMBER 2013

JUNI 2010

OKTOBER 2009

APRIL 2009

Wild zwijn vroetsporen bij regenbuffer

Lynx (1) bij woning (‘s-nachts)

Wilde kat (2) bij woning

Lynx (1) bij woning (avond)