Aanleg 2 nieuwe poelen (maart 2019)

Fruitoogst appelstroop 2019 (video)
28/09/2019
NLdoet 16 maart 2019 – De Waardhoff
19/03/2019

In het perceel K252 is in maart 2019 een grote poel aangelegd (met een afmeting van 8 x 15 meter) en een Stapelmuur met een lengte van 9 meter en een diepte van 1,20 meter als biotoop voor amfibieën. Rond deze poel zijn in april eenmalig de akkerbloemen Bolderik en Vlas ingezaaid maar ook veldbloemen en wildweide bloemen/planten.

In het in 2018 nieuw aangekochte perceel K244 is in maart 2019 een poel aangelegd (met een afmeting van 6 x 5 meter) en een Stapelmuur als biotoop voor amfibieën en ook als drinkpoel voor de Waardhoff-dieren o.a. ree en das.

Rond deze poel zijn in april eenmalig de akkerbloemen Bolderik en Vlas ingezaaid. We zijn benieuwd of deze akkerbloemen zich als meerjarige planten in de volgende jaren zullen handhaven.