Hygiëne Poelen in De Waardhoff

Bezoekers website Waardhoff.nl in de lift in 2022
03/01/2023
De Wens-Droom van iedere tuinliefhebber
22/01/2023

Hygiëne Poelen in De Waardhoff

In ons natuurgebied De Waardhoff zijn in totaal 6 poelen aanwezig. Deze poelen worden nu nog in de winterperiode op een natuurlijke wijze met regenwater gevuld, maar kunnen in een droge zomer ook bijna opgedroogd raken. Zoals in de laatste 3 zeer droge zomers is gebeurd en waardoor ook de aanwezige waterplanten en fauna kunnen dood gaan. Ook kan de waterkwaliteit in het voorjaar minder zijn door te voedselrijk water en overtollige algengroei. Helder water is daarom belangrijk voor de waterplanten en waterdiertjes, maar ook voor de mens om ziektes te voorkomen.

Wij zagen in Spanje de volgende voorschriften voor het handhaven van de waterkwaliteit. Lees dit eens rustig door, want dit geldt natuurlijk ook voor alle bezoekers (mensen én hun honden) die in ons natuurgebied De Waardhoff van de natuur en de ‘poolen’ willen blijven genieten.

“De Europese en Amerikaanse hygiëne-richtlijnen vereisen de volgende regels:

  • Het is verboden in de pool te urineren, de darm te ontlasten, uit te hoesten of zich de neus te snuiten.
  • De pool dient bij lekkage, breuk of koorts niet benut te worden. Het is verboden, in de omgeving van het Lido of in de pool, te rennen, te springen en luidruchtige of gevaarlijke spelletjes te spelen.
  • Het gebruik van de pool is voor personen in dronken toestand niet toegestaan. Kort na het eten niet gaan zwemmen. Zich niet in de buurt van de afvoer te bevinden. Na toiletgebruik voor het betreden van de pool de handen met zeep wassen. Geen water uit de pool inslikken.
  • De pool mag door kinderen alleen worden gebruikt wanneer zij onder begeleiding zijn van een volwassene. Het baden in de pool is voor kinderen, die nog luiers dragen of nog niet gewend zijn aan het regelmatig gebruik van het toilet, niet toegestaan. Het hoogst toegelaten aantal personen in de pool is 17”.

Johan
Johan
Landgoed De Waardhoff is particulier eigendom van de familie Stoffer. Johan is lid van het IVN-Eijsden.

Comments are closed.