Aan het werk voor de hazelmuis
26/02/2015
De ene buizerd is de andere niet
05/03/2015

Tienduizenden veldleeuweriken dood door maaien

veldleeuwerikVeldleeuweriken broeden vaak in open akkerbouwgebieden. Waar grasland en akkerbouw naast elkaar voorkomen, maken ze ook graag gebruik van grasland om in te broeden. Die keuze wordt ze vaak noodlottig, omdat in gras veel legsels worden uitgemaaid. Uit nieuw onderzoek blijkt dat jaarlijks in Groningen en Drenthe 30.000 jonge veldleeuweriken omkomen door maaien. Onderzoek moet aantonen of met een ander maaibeheer de veldleeuwerik zijn jongen wel succesvol groot kan krijgen.

De provincies Groningen en Drenthe zijn vermoedelijk de belangrijkste provincies in Nederland voor in akkergebieden broedende veldleeuweriken. Jaarlijkse monitoring van honderden telpunten van het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) in beide provincies, zorgt voor een nauwkeurige ‘vinger aan de pols’ over de verspreiding van soorten, hun gewasvoorkeuren en aantalsontwikkelingen. De veldleeuwerik kent zelfs de hoogste presentie in het fijnmazige meetnet, en daardoor zijn goede aantalschattingen te geven van het aantal broedparen.

Lees verder via: Vogelbescherming.nl

Johan
Johan
Landgoed De Waardhoff is particulier eigendom van de familie Stoffer. Johan is lid van het IVN-Eijsden.

Comments are closed.