Uitbreiding 2017 Landgoed De Waardhoff

Bezoekersaantallen waardhoff.nl weer gestegen in 2017
23/12/2017
Infobord GR5
16/12/2018

Uitbreiding 2017 Landgoed De Waardhoff

Op 19 december 2017 is ons Landgoed De Waardhoff uitgebreid met enkele percelen (totaal 1,27 ha) en is nu 7,6 ha groot. De uitbreiding betreft de aankoop van 3 percelen van Staatsbosbeheer, waarvan 1 perceel is geruild met 3 percelen van een agrariër, aansluitend aan ons Landgoed.

Enkele percelen worden “Flora- en faunarijk grasland” en 1 perceel is “Dennen- eiken- en beukenbos”. Dit bosperceel blijft een rustgebied voor het wild.

De hoofdentree is nu breder geworden en dit nieuwe gedeelte wordt een kruidenrijke grashelling met vrijstaande bes- en bloemdragende struiken o.a. gele kornoelje die in het voorjaar als eerste bloeit en dus belangrijk is als nectarbron voor de vroegste insecten, solitaire bijen en vlinders. In het grasperceel naast het bos is een gemengde heg geplant (lengte 162 m’) en langs de bosrand zijn losse struiken geplant (“zoomvegetatie”) als voedsel- nest- en schuilgelegenheid voor vogels en kleine dieren. Op dit graslandperceel zijn ook 8 vrijstaande bomen geplant (1 steeliep, 2 lindes, 3 walnoten, 2 tamme kastanjes).

Door het weghalen tussen de percelen van de afrasteringen (“onthekken”) ontstaat meer ruimte voor dieren en natuurontwikkeling in een groter landschap.

Johan
Johan
Landgoed De Waardhoff is particulier eigendom van de familie Stoffer. Johan is lid van het IVN-Eijsden.

Comments are closed.