Uitbreiding 2018 Landgoed De Waardhoff

Infobord GR5
16/12/2018
Lieve baasjes
21/01/2019

Uitbreiding 2018 Landgoed De Waardhoff

Op 18 december 2018 is ons Landgoed De Waardhoff uitgebreid met het perceel K244 ( 0,5087 ha) en is nu in totaal 8,11 ha groot. De uitbreiding betreft de aankoop van een hellend weiland aan de westzijde (Heiweg), aansluitend aan ons Landgoed. Het weiland ligt tussen een hoogstamboomgaard (noordzijde) en een graft met bomen (zuidzijde) aansluitend op de fruitweide en bloemenakker.

Het doel is om hier blijvende natuur te realiseren als “droog kalkgrasland”.

Het perceel K244 is in het Provinciale Natuurbeheerplan + POL begrensd als “Zilvergroene natuurzone” en er is eind november 2018 door ons een verzoek ingediend voor een wijziging in de begrenzing “Goudgroene natuurzone”, evenals de overige percelen van het opengestelde deel van het Landgoed De Waardhoff.

Door het weghalen van de afrasteringen tussen de percelen (“onthekken”) ontstaat meer ruimte voor dieren en natuurontwikkeling in een groter landschap.

Johan
Johan
Landgoed De Waardhoff is particulier eigendom van de familie Stoffer. Johan is lid van het IVN-Eijsden.

Comments are closed.