Prijsvraag Limburgse landschapsdromen
10/01/2015
2015 is het jaar van de Das
23/01/2015

Waarom moet een hond eigenlijk aan de lijn in de (vrije) natuur?

hondaanderiemVaak zeggen bezoekers: DAT WISTEN WIJ NIET.

Samen met je hond wandelen in de vrije natuur is prachtig voor mens en dier en een heerlijke ontspannende bezigheid. Maar er zijn aan het wandelen met je hond in de natuur enkele regels waar je je als hondeneigenaar aan moet houden. Want onze natuur in Limburg is mooi en uniek maar ook kwetsbaar. Daarom is bescherming noodzakelijk en dus kan het voorkomen dat de hond aan de lijn moet, ook in de vrije natuur. Als dat niet mag staat het ook vaak op borden aangegeven.

In ons particuliere natuurgebied “Landgoed De Waardhoff”  kun je vrij wandelen maar de hond moet toch aan de lijn. Dit wordt ook vermeld op de toegangsborden bij de diverse in- en uitgangen.

Wij willen je uitleggen waarom je hond aan de lijn moet in het Landgoed De Waardhoff.

Een loslopende hond kan klein- en groot wild opjagen of verwonden (bewust of onbewust) waaronder konijnen, hazen, reeën, broedende vogels ed. Vooral (jonge) reeën rennen dan vaak in paniek weg en kunnen zo gewond raken door een afrastering of erger nog op de straat terecht komen met als gevolg zware verwondingen of een pijnlijke doodsstrijd. Of zo een verkeersongeval veroorzaken. Als een op de grond broedende leeuwerik gestoord wordt, het nest vernield wordt of de eieren kapot gaan komt de leeuwerik niet meer terug!

Als een hond aan een reekalf heeft geroken en de hondenlucht op het reekalf zit dan ruikt de moeder haar kind niet meer, ze voedt het niet meer en het reekalf gaat dan dood! Bij loslopende honden ontstaat er ook vaak stress bij het vee in de weilanden (koeien, paarden en schapen).

Loslopende honden kunnen de door ons zorgvuldig geplaatste planten, struiken en gewassen beschadigen. Daarnaast maken sommige honden vaak gaten in het grasland en de grond wat uiteraard niet de bedoeling is i.v.m. schade en veiligheid (wandelaars kunnen hierdoor hun enkel verzwikken).

Aangezien er op De Waardhoff op diverse plaatsen Dassenburchten zijn te vinden, kunnen loslopende honden de dassen verwonden of zo opschrikken dat zij niet meer terug komen. Zelfs de hondengeur alleen al bij de ingang van een Dassenburcht kan de dassen verjagen. Dus laat de Dassenburchten a.u.b. met rust!

Uitwerpselen van honden in het gras of hooi kunnen ziektes veroorzaken zoals de runderziekte “neospora caninum” of de hondenziekte “parvo” waardoor dieren dood kunnen gaan. Koeien kunnen hierdoor ziek worden waardoor hun kalveren dood worden geboren. Niet leuk voor de moederkoe en ook niet voor de boer! Daarom moet je ook altijd de hondenpoep oprapen en meenemen, dit is vooral van belang in de hooiperiode (van 1 mei tot 1 november).

Loslopende honden kunnen daarnaast ook andere wandelaars (met kinderen) afschrikken of vechten met andere honden. Men komt juist naar De Waardhoff om te genieten van de natuur, rust en uitzicht. Ook jouw loslopende hond kan dode, besmette dieren oppakken met het gevaar voor hondsdolheid.

Tips voor het wandelen met je hond in de natuur

  • Hou je hond aangelijnd als dat verzocht wordt. Dit staat aangegeven bij de ingang van het natuurgebied.
  • Hou je hond altijd onder controle en zorg dat je hond altijd in het zocht is zodat je weet wat hij doet. Let op de lichaamstaal van je hond.
  • Laat je hond geen akkers en weilanden betreden aangezien jonge aanplant vaak erg kwetsbaar is.
  • Laat je hond zijn behoeftes niet doen in weilanden vanwege het verspreiden van mogelijke ziektes.
  • Zorg ervoor dat je hond kort is aangelijnd bij het passeren van andere wandelaars of fietsers. Hou er rekening mee dat de meeste bezoekers van een natuurgebied komen voor de rust en ontspanning. Een loslopende of aan de lijn lopende hond kan deze soms verstoren. Sommige andere wandelaars zijn niet zo blij als een hond te enthousiast is en opspringt of blaffend op ze af komt rennen. Ook jonge kinderen zijn vaak bang voor (grote) honden.
  • Door je hond onder controle te houden zorg je ervoor dat je hond niet het leven van in het wild levende dieren moeilijk of onmogelijk maakt .

Welkom maar …

Uiteraard ben jij met je hond welkom in het Landgoed De Waardhoff maar hou je aan de regels en de aanlijnplicht voor je hond, ook al wil de hond graag rondrennen. Denk aan de andere dieren, natuur en andere wandelaars, dan is de kans groter dat jij nog lang van deze wandelplek kunt genieten. Afsluiting van een gebied voor honden is bijna altijd het gevolg van onplezierige ervaringen van de eigenaar of beheerder. Wij wensen jou en je hond een prettige wandeling toe.

Als hondenbezitter moet je echter rekening houden met diverse wetten: Flora- en Faunawet (vernielingen), Wetboek van Strafrecht (overtredingen), Algemene Plaatselijke Verordening gemeente (APV-regels) en het Burgerlijk Wetboek deel 6 (aansprakelijkheid).

Bron: folder Provincie Limburg

Johan
Johan
Landgoed De Waardhoff is particulier eigendom van de familie Stoffer. Johan is lid van het IVN-Eijsden.

Comments are closed.