Zomer 2020 opbrengen van maaisel bloemrijke graslanden

Fruitoogst appelstroop 2020
01/10/2020
Wilde zwijnen ontdekken landgoed
10/10/2020

Zomer 2020 opbrengen van maaisel bloemrijke graslanden

In het Landgoed De Waardhoff is in de zomer van 2020 bloemrijk maaisel uitgestrooid op enkele daarvoor geschikte percelen (graslanden K244, K392) om daar méér meerjarige, inheemse veldbloemen (kalkflora) te krijgen.

Aangezien er in de directe omgeving géén bloemrijke graslanden aanwezig zijn kan het normaal, zonder extra maatregelen, zeer lang duren (tot 30 jaar) voordat de veldbloemen hier vanzelf weer terug kunnen komen. Bloemzaden kunnen door de wind, vogels en dieren worden meegenomen, maar het normale beheerbeleid is méér gebaseerd op het verarmen van de grond door de eerste 6 jaren 2x per jaar het gras te maaien en het maaisel af te voeren. Of door extensief te beweiden met enkele dieren (koeien of schapen).

Als de grond tenslotte is verarmd groeit het gras minder hoog en krijgen de, reeds in de bodem aanwezige, oude bloemzaden kans om te ontkiemen. Er is dan minder concurrentie van het gras. De door ons ingezaaide Ratelaars woekeren op de graswortels en geven de veldbloemen hierdoor ook meer ruimte om zich te ontwikkelen.

Het opbrengen van het bloemrijke maaisel is in 2020 uitgevoerd in 2 fasen:
10 augustus – van de orchideeëntuin Gerendal Valkenburg van Staatsbosbeheer
9   september – uit een naburig Belgisch natuurgebied (o.a. zaad Ratelaars, Knoopkruid, Agrimonie) met toestemming van het Waals Gewest in overleg met Natagora

In 2020 waren op enkele plekken reeds aanwezig: Ratelaars, Knoopkruid, Hertshooi, Gewone agrimonie, Zwarte toorts, Gele rolklaver.

Wij zijn benieuwd welke planten zullen opkomen in het jaar 2021 en ook in de volgende jaren. Met gefaseerd maaibeheer (“Sinusbeheer”) worden de bloemrijke graspercelen in stand gehouden wat ook zeer belangrijk is voor de overleving en de ontwikkeling van de diverse insectensoorten die daarvan afhankelijk zijn.

Voorjaar 2020 (april) inzaaien van bloemzaad van akkerbloemen en veldbloemen

In het perceel K245 (bloemenakker) zijn in april 2020 diverse bloemzaadmengsels en wildweidemengsels ingezaaid voor bloemen, vogels, patrijs en fazant, insecten en klein wild.
In het perceel K421 (wildweide-rustgebied) zijn in april 2020 diverse wildweidemengsels ingezaaid voor bloemen, vogels, patrijs en fazant, insecten en klein wild.
In totaal is 53 kg bloemzaad + bloemzaadmengsels ingezaaid.
Door het zeer droge, hete voorjaar en de zomers in 2018, 2019, 2020 is slechts een gedeelte van het bloemzaad ontkiemd. Wij hopen dat er meer bloemzaad zal ontkiemen in 2020 bij gunstig weer.

Elk jaar in de maand maart zorgt een kudde schapen ervoor dat het gras kort gehouden wordt. Op de Bloemenakker en de Wildweide wordt de jaarlijkse maaibeurt pas eind Maart uitgevoerd zodat de diverse vogels en dieren in deze percelen s’ winters nog voedsel én beschutting kunnen vinden. En in het voorjaar zijn deze percelen ook zeer geschikt voor de bodem-broedende vogels omdat de opgroeiende planten dan de nodige dekking bieden.

De bloemrijke wildweide en het bosperceel zijn “rustgebieden” voor het wild waar geen bezoekers komen omdat hier géén openbare wandelpaden aanwezig zijn. Voor het wild zijn rust en beschutting belangrijk, dus hier geen bezoekers met honden/ kinderen die voor verstoring kunnen zorgen.

Johan
Johan
Landgoed De Waardhoff is particulier eigendom van de familie Stoffer. Johan is lid van het IVN-Eijsden.

Comments are closed.