Handen uit de mouwen in landgoed “De Waardhoff” op zaterdag 21 maart 2015
25/01/2015
Bijzondere waarneming: maretak op berkenboom
11/02/2015

De stad als dassenvrij egelparadijs

dasOnderzoekers van Wageningen Universiteit en onderzoeksbureau Jasja Dekker Dierecologie ontdekten dat egels hun heil zoeken bij de mens. Met de enorme dataset die in 2009 door vrijwilligers van de Zoogdiervereniging werd verzameld tijdens het Jaar van de Egel, hebben zij een analyse uitgevoerd waarin het voorkomen van de egel in Nederland werd gekoppeld aan landschapselementen zoals bossen, wegen, enzovoorts. De aan- of afwezigheid van dassen bleek bij het voorkomen van de egel een prominente rol te spelen.

Dassen en egels hebben bijna hetzelfde dieet. Beide smullen van regenwormen, slakjes en ander klein gespuis. Het dieet van de das is echter iets uitgebreider: een das eet ook egels. Ze zijn de enige predator in West-Europa die opgerolde egels kan “uitrollen”. In 2009 werd al aangetoond dat dassen in het Verenigd Koninkrijk verantwoordelijk waren voor het leeuwendeel van de egelsterfte daar. Toen het aantal egels in Nederland de afgelopen jaren leek af te nemen, terwijl de das juist steeds meer voet aan de grond kreeg, werd het tijd om eens uit te zoeken of dat voor Nederland ook geldt. Heeft de das in Nederland op regionale schaal invloed op het voorkomen van egels?

Lees verder op: Natuurbericht.nl
Foto: Wesley Overman

Johan
Johan
Landgoed De Waardhoff is particulier eigendom van de familie Stoffer. Johan is lid van het IVN-Eijsden.

Comments are closed.