Zomer 2019: opbrengen van maaisel bloemrijke graslanden

Fruitoogst appelstroop 2019
28/09/2019
Touwleuning bostrap De Waardhoff gestolen
06/04/2020

Zomer 2019: opbrengen van maaisel bloemrijke graslanden

In het Landgoed De Waardhoff is in de zomer van 2019 bloemrijk maaisel uitgestrooid op enkele daarvoor geschikte percelen (graslanden K244, K392, K297) om daar méér regionale veldbloemen te krijgen.

Aangezien er in de directe omgeving géén bloemrijke graslanden aanwezig zijn kan het normaal, zonder extra maatregelen, zeer lang duren (tot 30 jaar) voordat de veldbloemen hier vanzelf weer terug kunnen komen. Bloemzaden kunnen door de wind, vogels en dieren worden meegenomen, maar het normale beheerbeleid is méér gebaseerd op het verarmen van de grond door de eerste 6 jaren 2x per jaar het gras te maaien en het maaisel af te voeren. Of door extensief te beweiden met enkele dieren (koeien of schapen).

Als de grond tenslotte is verarmd groeit het gras minder hoog en krijgen de, reeds in de bodem aanwezige, oude bloemzaden kans om te ontkiemen. Er is dan minder concurrentie van het gras. De door ons ingezaaide Ratelaars woekeren op de graswortels en geven de veldbloemen hierdoor ook meer ruimte om zich te ontwikkelen.

Het opbrengen van het bloemrijke maaisel is in 2019 uitgevoerd in 4 fasen:

Begin juli – 4 hooibalen – van een hellend weiland in Gulpen
Begin augustus – 1/2 grote aanhangwagen – van de orchideeëntuin Gerendal Valkenburg
Eind augustus – 1 volle hooiwagen – van een hellend weiland Gerendal Valkenburg
Begin oktober – 1 volle hooiwagen – van een hellend weiland regio Eys
Eind juli – zaad Ratelaars – uit een naburig Belgisch natuurgebied

Wij zijn benieuwd welke planten zullen opkomen in het jaar 2020 en ook in de volgende jaren.
Met gefaseerd maaibeheer (“Sinusbeheer”) worden de bloemrijke graspercelen in stand gehouden wat ook zeer belangrijk is voor de overleving en de ontwikkeling van de diverse insectensoorten die daarvan afhankelijk zijn.

Voorjaar 2019 (april) inzaaien van bloemzaad van akkerbloemen en veldbloemen

In het perceel K245 (bloemenakker) zijn in april 2019 diverse bloemzaadmengsels en wildweidemengsels ingezaaid voor bloemen, vogels, patrijs en fazant, insecten en klein wild.
In het perceel K421 (wildweide-rustgebied) zijn in april 2019 diverse wildweidemengsels ingezaaid voor bloemen, vogels, patrijs en fazant, insecten en klein wild.

Elk jaar in de maand maart zorgt een kudde schapen ervoor dat het gras kort gehouden wordt.
Op de Bloemenakker en de Wildweide wordt de jaarlijkse maaibeurt pas eind Maart uitgevoerd zodat de diverse vogels en dieren in deze percelen s’ winters nog voedsel én beschutting kunnen vinden.
En in het voorjaar zijn deze percelen ook zeer geschikt voor de bodem-broedende vogels omdat de opgroeiende planten dan de nodige dekking bieden.

De bloemrijke wildweide en het bosperceel zijn “rustgebieden” voor het wild waar geen bezoekers komen omdat hier géén openbare wandelpaden aanwezig zijn. Voor het wild zijn rust en beschutting belangrijk, dus hier geen bezoekers met honden/ kinderen die voor verstoring kunnen zorgen.

Johan
Johan
Landgoed De Waardhoff is particulier eigendom van de familie Stoffer. Johan is lid van het IVN-Eijsden.

Comments are closed.