Wilde graafbijenburcht

Realisatie dubbele “stapelmuur” in 2022
15/04/2022
Schoonmaken poelen in 2022
03/11/2022

Wilde graafbijenburcht

Wilde bijen steken niet, zijn heel nuttig als bestuivers van bloemen en fruit, dus laat ze met rust. Luister naar hun drukke gezoem in de lente en zomer en kijk eens rustig naar hun bezige bijenleven. Er zijn ook nog veel soorten zweefvliegen (lijken op bijen en zijn ook nuttig als bestuivers) en soorten wespen, die alleen gaan steken als ze worden verjaagd en eind augustus, als ze op zoek gaan naar voedsel (b.v. zoetigheid op het terras).

Van de honingbij bestaat maar 1 soort. Er zijn ca. 358 soorten wilde bijen. De wilde bij leeft solitair (alleen) en leeft niet samen in één volk. 10% van de soorten wilde bijen maakt voor hun nestgangen gebruik van in de natuur aanwezige stengels/holtes en maar 10% van de soorten (metselbijen) maakt gebruik van de door de mens aangeboden “insectenhotels”. De overige 80% van de soorten zijn graafbijen die hun nestgangen in de grond maken. Elke soort heeft een ander type nestgang en heeft ook een voorkeur voor een bepaalde grondsamenstelling. Vooral mergel en stevig, geel bergzand waarbij de nestgangen niet gaan instorten. Als ze een geschikte locatie hebben gevonden kunnen per soort hele kolonies ontstaan.

Graafbijen hebben voor het maken van hun nestgangen kale, zanderige grond nodig. Door de stikstofneerslag vanuit de lucht is er overal meer voedselrijke grond aanwezig en zijn er maar weinig open, kale plekken in de natuur aanwezig. Deze open plekken zijn alleen nog plaatselijk aanwezig in o.a. graften, mergelgroeven en onbegroeid/ bebouwd terrein. Wilde graafbijen benutten voor hun nestgangen ook de voegen in tegelpaden/ terrassen. Aan de zandhoopjes (vulkaantjes) is te zien of hier graafbijen of mieren aanwezig zijn. Graafbijen maken hoopjes van grove zandkorrels en mieren maken hoopjes van fijnkorrelig zand.

In het voorjaar van 2022 is door het “vaste” Waardhoff-vrijwilligersteam een grote Wildebijenburcht gerealiseerd, speciaal om de Wilde graafbijen te helpen met een geschikte locatie voor hun nestgangen. Deze burcht ligt centraal bij een poel, stapelmuren en educatiepanelen. De burcht is opgebouwd met 3 gestapelde muren van hardsteenblokken (1) en mergelblokken (2) op een zuidhelling waar tegen en tussen de muren geel bergzand en mergelzand is aangebracht in verschillende samenstellingen.

Op het ter plaatse aanwezige paneel staat meer informatie over het doel en functie van deze Wildebijenburcht. En nu maar afwachten of deze burcht in 2023 gekoloniseerd gaat worden.
En ook maar hopen dat de andere bezoekers (mensen met hun honden) deze burcht juist met rust willen laten en er niet op gaan lopen en zo de aanwezige nestgangen vernielen.

Johan
Johan
Landgoed De Waardhoff is particulier eigendom van de familie Stoffer. Johan is lid van het IVN-Eijsden.

Comments are closed.